02-005-5940 Mon-Sat : 09:00 - 17:30

ไตรมาส2ราคาคอนโดเพิ่มขึ้น2.2%สูงกว่าบ้านจัดสรร

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/property/1080868

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายกรุงเทพฯ – ปริมณฑลไตรมาส2/2566 ราคาคอนโดเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้น 2.2% สูงกว่าบ้านจัดสรร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาติดต่อกัน 2 ไตรมาส

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เปิดเผยว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566 พบว่าค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 129.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.3 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรก็มีการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.1  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าราคาบ้านจัดสรรในไตรมาส 2 ปี 2566 ได้มีการปรับราคาขึ้นจากปีที่แล้ว

โครงการใหม่ที่เปิดตัวในช่วงปี 2564-2565 ซึ่งมีต้นทุนค่าพัฒนาโครงการสูงขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าที่ดินและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสูงขึ้นตาม แต่ในไตรมาส 2 ปี 2566 พบว่าราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการให้ของแถมมากที่สุด 

ราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 4 ไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2565 ถึงไตรมาส 2 ปี 2566 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งเพิ่มสูงกว่าภาพรวมของบ้านจัดสรร

บ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ มีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน  ในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

ทาวน์เฮ้าส์ ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ทั้งนี้ พบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565 ถึงไตรมาส 2 ปี 2566

ราคาทาวน์เฮ้าส์ยังน่าจะเป็นทิศทางขาขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปี 2565 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2566 และในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑลปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.6 ลดลง ร้อยละ -1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

ราคาห้องชุดใหม่ได้มีทิศทางการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ทยอยสร้างเสร็จในปี 2564 – 2565 ซึ่งมีต้นทุนค่าพัฒนาโครงการสูงขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าที่ดินและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องปรับราคาสูงขึ้นตาม เช่นเดียวกันกับบ้านจัดสรร

จากการเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ 2 จังหวัดปริมณฑล (สมุทรปราการ และ นนทบุรี) มีค่าดัชนีเท่ากับ 141.1 จุด ลดลงร้อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงร้อยละ -0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565 ถึง  ไตรมาส 2 ปี 2566 ทั้งจากการเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

Related Posts