02-005-5940 Mon-Sat : 09:00 - 17:30

การบริหารทรัพย์รายย่อย

สำหรับรายย่อย ที่ต้องการปลดภาระอสังหาริมทรัพย์ แบบทันที

ต้องการ ปลดภาระหนี้อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหนี้ระยะยาว

ปลดความรับผิดชอบค่าส่วนกลาง ที่ตามมาทุกปี

ปลดหนี้เพื่อหาทรัพย์สินที่ถูกใจใหม่