02-005-5940 Mon-Sat : 09:00 - 17:30

OEM PROJECT

OEM PROJECT

เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากโครงการจัดสรรทุกรูปแบบ

  • วางแผนโปรเจค วิจัย สินค้าที่เหมาะกับพื้นที่
  • คิดการตลาด ตั้งชื่อโปรเจค ทำการตลาด รวมถึงมีทีมขายประจำโครงการ
  • แบ่งผลประโยชน์กันในรูปแบบ Project Sharing

สนใจเสนอขายทรัพย์